Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธียกฉัตรทองคำองค์พระธาตุหล้าหนอง ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธียกฉัตรทองคำองค์พระธาตุหล้าหนอง ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565 ณ บริเวณองค์พระธาตุหล้าหนอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

TOP