Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

pll_content_description

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

      ในการนี้ นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

TOP