Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย”

pll_content_description

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว

TOP