Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักพิธีการฑูต และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

pll_content_description

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักพิธีการฑูตและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ทหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

 

TOP