Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาหนองคาย ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563  และการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563  โดยมีนายสินชัย ถนอมสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ ในการลงพื้นที่ดังกล่าว

TOP