Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมพาร์ค แอนด์ พูล รีสอร์ท โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว

TOP