Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “สร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pll_content_description

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการ “สร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

TOP