Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมพิจาณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ปี 2560

pll_content_description

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP