Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME

pll_content_description

      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME<span lang="TH" st

      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME ณ ห้องประชุมพระสุก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP