Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “ห่วงใย เยี่ยมไข้ ให้ของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

pll_content_description

          วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “ห่วงใย เยี่ยมไข้ ให้ของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เยียวยา จิตใจให้กับผู้ป่วยที่ไม่ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย

          โดยมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองคาย

TOP