Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

           3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย <span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:"TH Sarab

           3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมแผนงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดหนองคาย SmartCity“หนองคาย 2020”ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล  (Digital Economy Promotion Agency : depa)เสนอต่อจังหวัด ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบประมาณโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร จำนวน 164 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดังนี้ 1.การพัฒนาระบบCity Data Platform ด้านการจราจรและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงใน 3 จังหวัด 2.การพัฒนาระบบศูนย์บริการ IOC และ3.การพัฒนาApplication เพื่อจัดคิวรถในพื้นที่เป้าหมาย 1 ระบบ

TOP