Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานวันเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานวันเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค)อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนาและเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทย

 

TOP