Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ”

pll_content_description

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ<span style="

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย เพิ่มช่องทางการตลาด ขยายการค้าการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดหนองคาย

TOP