Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2566

pll_content_description

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

TOP