Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2565

pll_content_description

   วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นายฟื้น มิตรภาพ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP