Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565

pll_content_description

 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

 

TOP