Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมแถลงคำสั่งยุทธการ “มนตรี 651” และเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมแถลงคำสั่งยุทธการ “มนตรี 651” และเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ณ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP