Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคาย ร่วมประชุมว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

        นางวรรณกานต์ ขาวลาภแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3 /2561 โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

TOP