Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

pll_content_description

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัด โดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนาคา 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP