Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การแปรรูปสมุนไพร)

pll_content_description

เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การแปรรูปสมุนไพร<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helveti

เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การแปรรูปสมุนไพร) ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแก้งไก่ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพต่อไป

TOP