Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.

 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยการนำของนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

TOP