Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

๕ เสือแรงงานหนองคาย ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ๕ เสือแรงงานหนองคาย ประกอบด้วยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ  แรงงานจังหวัดหนองคาย  นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนประดันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีนายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP