Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

๕ เสือแรงงานหนองคาย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

pll_content_description

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย

TOP