Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

๕ เสือ แรงงานหนองคาย ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งภายในซุ้มของสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน และการเล่นเกมส์ตอบปัญหาด้านแรงงานชิงรางวัล โดยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 62 คน ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP