Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

🎉ขอเชิญชวนร่วมงาน🎉 “นัดพบแรงงาน” จังหวัดหนองคาย โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

pll_content_description

TOP