Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนร่วมใช้บริการด้านแรงงาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 ณ วัดอนุวันประดิษฐ์ บ้านเหล่า ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

TOP