Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2562

pll_content_description

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 5 เสือแรงงานหนองคาย ประกอบด้วยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ  แรงงานจังหวัดหนองคาย นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP