Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการประกวดอ่านข่าว

pll_content_description

         วันที่ 25  กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการ สพม.

         วันที่ 25  กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการ สพม. 21 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดหนองคาย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวด การอ่านข่าวนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนคืนความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย ปี 2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

        ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดการอ่านข่าวนักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้  จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

 

TOP