Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมดำเนินโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ออกพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก และอำเภอสังคม พร้อมทั้งทบทวนองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาจริยธรรม วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

TOP