Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ...

Mol-Thailand

โครงการอาสาสมัครแรงงานต้ายภัยยาเสพติดจังจังหวัดหนองคาย ปี2560 ...

Mol-Thailand

การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จ.หนองคาย ...

Mol-Thailand

ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย ปี ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

ประชุมเชิงปฏิบัติการสาน สร้าง ความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน ...

Mol-Thailand

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ...

TOP