Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ศูนย์ให้บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ...

Mol-Thailand

รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกตรในประเทศอิสราเอล ...

Mol-Thailand

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ...

Mol-Thailand

สิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ...

Mol-Thailand

ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟเดือน 7 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ...

กำหนดการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

บุญประจำปี กราบขอพรและสรงน้ำหลวงพ่อพระใสในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ...

Mol-Thailand

โครงการสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน ...

Mol-Thailand

งานตลาดนัดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดี จังหวัดหนองคาย ...

Mol-Thailand

ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ...

TOP