Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงาน ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

pll_content_description

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงาน ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

TOP