Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมประชุมซักซ้อมแผนและแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

pll_content_description

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนและแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบ้านสวยเมืองงาม หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ ห้องประชุมพระเสริม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

TOP