Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบรายงานสรุปผลการสำรวจ ปี 2556

ขนาด : 130.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:05:21+07

pll_file_nameใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ขนาด : 84.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:04:24+07

pll_file_nameแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

ขนาด : 312.7 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:02:00+07

pll_file_nameแบบสำรวจความต้องการหางานทำ

ขนาด : 364.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:01:31+07
TOP